طبق این قرارداد جمله «به رواندا سر بزنید» روی آستین چپ پیراهن تیم‌های اصلی، تیم زیر ۲۳ سال و تیم بانوان باشگاه آرسنال درج خواهد شد. پل کاگانه، رییس‌جمهوری رواندا طرفدار آرسنال است و به نظر می‌رسد این موضوع در عقد قرارداد همکاری تجاری میان دولت رواندا و توپچی‌ها تأثیر مستقیم داشته؛ قراردادی که البته مجوز آن از سوی مجلس قانونگذار رواندا تصویب نشد اما دولت آن را اجرایی کرد و اکنون از آن دفاع می‌کند.

اولیویه اندوهونگیریه وزیر امور خارجه رواندا در این باره به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که سرمایه اختصاص یافته برای عقد قرارداد با آرسنال از محل درآمدهای توریستی بوده است. رواندا یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست و همچنان تحت تأثیر نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ این کشور که با مرگ بیش از ۸۰۰ هزار نفر همراه بود قرار دارد. یک سوم جمعیت این کشور در فقر به سر می‌برند و به همین دلیل واکنش‌ها به سرمایه اختصاص یافته از سوی دولت برای جذب توریست عمدتاً منفی بوده است.