مهمانداری هواپیما یکی ازشغل‌های جذاب برای افراد دوست دار هیجان است، مهمانداران دوره‌های خاصی شامل ایمنی و امنیت پرواز و  امداد ونجات مسافران را می گذرانند.

مهمانداران این امکان را دارند  تا درطول سال‌های خدمت به شهر و کشور‌های مختلف سفر کنند و با فرهنگ‌های جدید آشنا شوند.

وجود مهمانداران در سفر‌های هوایی امری ضروری است و از همان سال‌های اول راه اندازی پرواز‌های تجاری در قرن میلادی گذشته از مهمانداران در کنار خلبان و مهندسان پرواز استفاده شده است.

بیشترین شاغلان مهمانداری بانوان هستند هرچند که از آقایان نیز درشغل مهمانداری استفاده می‌شود و در هر پرواز در خطوط هوایی مختلف حضور دارند.

مهانداران پس از گذشت چند سال و با نشان دادن مهارت و توانمندی خود می‌توانند سرمهماندار شوند، آن‌ها درجلسه‌های توجیهی قبل از پرواز به همراه خلبان شرکت می‌کنند و درجریان وضعیت آب و هوا و شرایط پرواز قرار می‌گیرند.

تاکنون دربسیاری از پرواز‌ها درجهان مهمانداران با وضعیت‌های مختلف مانند برخورد با زنان باردار که دچار درد زایمان شده اند، افراد بیمار و حتی گروگانگیری مواجه شده و حتی دربرخی مواقع به خلبان درهدایت هواپیما یاری رسانده اند.

مهانداران وظیفه دارند نکاتی برای حفظ ایمنی پرواز را در زمان شروع حرکت  یا در زمان فرود به مسافران یاد آوری کنند.

مسافران باید به مهانداران احترام بگذارند، پذیرایی از مسافران در مراحل بعدی پس از ایمنی و امنیت پرواز قراردارد و مسافران باید نهایت همکاری با مهمانداران را دراین زمینه انجام دهند، ریختن زباله در هواپیما، مشاجره با مهماندار، حرکت بین صندلی‌ها وایجاد مزاحمت برای سایر مسافران، حمل اسباب و چمدان‌های بزرگ به درون هواپیما، نبستن کمربند ایمنی، استفاده از سیگار و تلفن همراه به وسیله مسافران از موارد ممنوع در زمان مسافرت با هواپیماست که مهمانداران ملزم به تذکرهستند.

مهانداران وظیفه تهیه خوراک برای خلبان و کمک خلبان را هم برعهده دارند.

ازجمله دیگر مواردی که می‌تواند سبب مشاجره مسافران با مهماندار شود، پیدا کردن صندلی یا لج بازی مسافربرای نشستن در صندلی‌های ردیف فرست کلاس است درحالی که بهای بلیط اقتصادی را پرداخت کرده اند.

مهمانداران در طول پروازبه خلبان گزارش می‌دهند و او را در جریان وضعیت عمومی مسافران قرار می‌دهند؛ مهمانداران در زمان بلند شدن هواپیما و فرود ملزم به بستن کمربند ایمنی و نشستن برروی صندلی‌های مخصوص هستند تا دچار آسیب  نشوند.

حمل حیوان‌های خانگی به هواپیما باید از راه‌های قانونی انجام شود و در قسمت بار نگهداری می‌شوند، حمل پنهانی حیوان‌های خانگی به درون هواپیما می‌تواند مشکل‌های جدی را متوجه مسافران و خدمه پرواز کند و به همین دلیل وظیفه مهماندار است تا از وضعیت حیوان‌های خانگی که درقسمت بارهواپیما نگهداری می‌شوند مطلع شوند و در صورت افت فشارکابین یا سرمای قسمت بار، خلبان را آگاه کند.

\

تنظیم نور کابین مسافران در زمان پرواز نیز برعهده مهمانداران است، درشب نور‌ها کم می‌شود تا مسافران بتوانند بهتر استراحت کنند، همچنین در زمان فرود در شب نورکابین کاهش پیدا می‌کند تا چشم مسافران به فضای تاریک خارج از هواپیما پس از پیاده شدن عادت کند.

مهانداران همیشه سبک سفر می‌کنند و نمی‌توانند مانند مسافران چمدان‌هایی بزرگ و سنگین با خود حمل کنند، زیرا فضای کافی درهواپیما برای قراردادن چمدان‌های بزرگ آن‌ها وجود ندارد. شرکت‌های هواپیمایی معمولاً درکنارپوشش متحدالشکل برای کادر پرواز چمدان‌هایی برای سفرآن‌ها درنظر می‌گیرند.

بانوان مهماندار درخطوط هواپیمایی کشور‌های مختلف جهان ملزم به پوشیدن لباس فرم ویژه شرکت هواپیمایی خود هستند و نمی توانند لباس‌های غیر رسمی بپوشند.

آن‌ها باید همیشه مرتب، منظم و با ظاهرآراسته باشند تا بتوانند ایمنی و امنیت پرواز و مسافران را حفظ کنند، همچنین در زمان استخدام از آن‌ها تست‌های روانشناسی گرفته می‌شود و وضعیت جسمانی و روانی آن‌ها در زمان بروز خطرسنجیده می‌شود.

در زمان بروز خطر مانند سقوط، آدم ربایی یا مواردی از این دست، مهماندارباید بتواند با خونسردی به نجات جان خود و مسافران بپردازند و استاندارد و راهکار‌های ایمنی را رعایت کند.

مهانداران در کشورهای مختلف دنیا بازه زمانی کمی برای استراحت و بودن درکنار اقوام خود درجشن و مناسبت های مختلف دارند زیرا در سفرهای هوایی به سر می برند.

همچنین مهمانداران باید از سلامت جسمی و روانی و تناسب اندام مناسبی برخوردار باشند تا بتوانند به خوبی به انجام وظایف خود بپردازند.

وضعیت سلامت آنها دربازه های زمانی استاندارد به وسیله شرکت های هواپیمایی سنجیده می شود.