خبرگزاری رویترز خبر داد، المزروعی در جوابیه مکتوب به بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفته است که درخواست تهران می تواند در دستور کار اجلاس ماه نوامبر (زمستان) یا ۲۱-۲۲ژوئن ( ۳۰و ۳۱ تیرماه ۹۷) وزرای نفت اوپک قرار گیرد.

وی افزود : البته درخواست ایران دستورکار اصلی اجلاس اوپک که روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه ۹۷ برگزار خواهد شد، نخواهد بود.

وزیر نفت ایران به استناد ماده دوم منشور سازمان اوپک که مقرر می دارد کشورهای عضو باید در برابر تحریم های غیرقانونی، یک جانبه و فرا ملیتی علیه یکی از اعضا و یا اوپک موضع گیری کند ، خواستار حمایت از ایران علیه تحریم نفتی یک جانبه و فراملیتی آمریکا شد.