پیشخدمت یک رستوران در سیدنی استرالیا زمانی که قصد داشت یک خودروی لوکس را پارک کند با یک خودروی دیگر تصادف کرد، اما توانست جان سالم بدر ببرد. 

این پیشخدمت، خودروی پورشه کاررا Porsche Carrera را به زیر یک خودروی شاسی بلند در مقابل هتل هایات رگنسی Hyatt Regency راند. 

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، مأموران امداد و نجات توانستند این پیشخدمت را از پورشه بیرون بکشند در حالی که شمار زیادی از مردم نظاره گر این حادثه بودند.

 این پیشخدمت در این حادثه آسیب ندیده است.