مسئولان باشگاه تراکتورسازی برای حضور در هجدهمین دوره لیگ برتر اقدامات خود را در راستای بستن تینم آغاز کردند.

در اولین قدم مسئولان باشگاه تراکتورسازی امروز با مهدی کیانی کاپیتان این تیم مذاکره کردند و بعد از رسیدن به توافق قراردادی یک ساله به امضا رساندند.