بخش رسانه ای تیم ملی اعلام کرد: روز سه شنبه به دنبال حمله قلبی رییس فدراسیون فوتبال، پس از ارزیابی‌های اولیه به سرعت عمل آنژیوگرافی و استنت گذاری انجام گرفت و روز گذشته آقای مهدی تاج با وضعیت مناسب از بخش مراقبت های ویژه با مانیتورینگ لازم به بخش منتقل شد و در روزهای آینده برای اقدامات تکمیلی تحت نظر خواهد بود.

زمان احتمالی ترخیص دو روز دیگر و نیاز به استراحت تا چند روز بعد از آن پس از معاینه نهایی توصیه شده است.