آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۶۷۳ تن مجموعه سینمای خانگی وارد کشور شده است.

بر اساس آمار حجم واردات سینمای خانگی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۲۳ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۸۱۷ تومان و ارزش دلاری ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۹۸۸ دلار محاسبه شده است.

مجموعه سینمای خانگی از کشور‌هایی همچون امارات متحده عربی، اندونزی، ترکیه، چین و سایر کشور‌های خارجی وارد ایران شده است.

 

در میان این کشور‌ها چین رتبه نخست را با حجم بیش از ۵۵۹ تن به خود اختصاص داده که این میزان باعث خروج ۳ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۶۹۶ دلار شده که معادل ۱۳ میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۶۳۴ تومان گزارش شده است.

صرف 15 میلیارد تومان ارز برای واردات سینما خانگی + جدول