مازنی در خصوص اینکه هنوز هم حضور اقلیت‌ها و زنان در کرسی‌های هیئت رئیسه در قالب یک اقلیت مانده است، گفت: نیاز به عقلانیتی در جامعه است که بتوانیم همه ملت را با نسبتی مساوی در منافع کشور سهیم بدانیم بدون آنکه جنسیت و یا سنت‌های دینی آنها را ملاک قرار دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه منشا تمام تبعیض‌ها عدم اجرای عقلانیت در برخی مقام‌های اجرایی است، گفت: در شورای شهر یزد اقلیتی دینی رای می‌آورد در حالی که چهارسال قبل هم در شورا عضو بوده است او را از عضویت در شورای شهر محروم می‌داریم، چراکه برداشت ما از عقلانیت برداشت دقیقی نیست.

وی با اشاره به اینکه در هر حال عقلانیت و ارزش‌های اخلاقی باید در تمامی انتخابات‌ها حفظ شوند، گفت: حمیدرضا حاجی بابایی شخصا به من گفت من تحت هیچ شرایطی کنار نمی‌روم، حتی اگر امتیاز نایب رئیس هم به من بدهند من کناره‌گیری نخواهم کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: نمی‌دانم حاجی بابایی از جایی دستور گرفت یا آیه‌ای بر او نازل شد اما این اقدام او تاثیر منفی در افکار عمومی دارد، البته اگر دوستان اصولگرا این مورد را هم توجیه نکنند.