حسام الدین آشنا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 

 

۱ - براندازان خارجی نظام را نشانه رفته‌اند.

 

۲ - صحنه‌پردازان داخلی دولت را نشانه رفته‌اند.

 

۳ - دولت مهمترین خاکریز نظام است.

 

۴ - رضایت ملت ضامن بقا و ارتقای دولت و نظام است.