برای خرید واحد‌های مسکونی با عمر ۳۰ ساله در تهران طبق جدول زیر از متری ۳ میلیون و ۷۰۰ تا بیش از ۱۳ میلیون تومان باید هزینه کرد.