مجرمی که پس از دستگیری به اتاق بازجویی در یکی از پاسگاه های پلیس در لاس وگاس منتقل شده بود، توانست به راحتی دستبند خود را باز کرده و فرار کند.

او پس از باز کردن دستبند، از سقف به بیرون گریخت.