= در شامگاه نیمه رمضان جمعی از شاعران کشور به دیدار رهبر انقلاب اسلامی رفته و در شب شعری با حضور معظم‌له شرکت کردند. در این دیدار کیومرث عباسی قصری از شاعران  معاصر قطعه شعری در ستایش مولای متقیان علی(ع)، قرائت کرد. متن این اشعار به شرح زیر است.

باز پیچیده مگر نام علی در گوشم؟

کز طرب پر شده تا پردۀ آخر گوشم

تاب این حلقه کجا و تب این زخمه کجا

می‌تپد تندتر از نبض کبوتر گوشم

در شب نام‌گذاری چه به گوشم خواندند؟

که به روی احدی وا نکند در گوشم

جز به نام علی این قلعه نشد هرگز فتح

می‌کند فخر به خود چون درِ خیبر گوشم

تا کنون هر چه شنیده‌ست به جز نام علی

همه را کرده برون از در دیگر گوشم

گوش من یک صدف خالیِ بی‌گوهر بود

گشت با نام علی معدن گوهر گوشم

بعد از این نافه از این ناف به چین خواهد رفت

بس که چون نافۀ چین گشته معطر گوشم

ز زمانی که شدم حلقه به گوش در او

نیست چون خضر، بدهکار سکندر گوشم

" قصری" از شوق غلامی شده یک پارچه گوش

قنبری کو که دو صد حلقه کند در گوشم