به دلیل شرایط نامساعد جوی تهران، پروازهای شماره ۵۶۵۳ آتامسیر تبریز ـ تهران،۱۰۰۷ ماهان مسیر عسلویه  ـ تهران ،۱۰۱۹ ماهان خرم‌آباد ـ تهران در ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۲۴۹ قشم ایر مسیر زاهدان ـ تهران ،۴۰۵۰ زاگرس مسیر کیش  ـ تهران در ساعت ۱۸:۳۵ در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشستند.

این پروازها پس از بهبود شرایط جوی از ساعت ۱۹:۴۰ فرودگاه  بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان را به مقصد فرودگاه مهرآباد ترک کردند.