محمد کرم درآبادی مدیر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وقوع طوفان امروز در تهران اظهار داشت:وقوع این طوفان در استان تهران تعداد ٧٦ مورد مصدومیت  به همراه داشته است.

درآبادی در تشریح چگونگی این مصدومین گفت:  ٢٥ مورد پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان توسط آمبولانس انتقال داده شدند و مابقی در محل درمان شدند و متأسفانه یکی از شهروندان تهرانی در محله نازی آباد به علت ریزش آوار جان باختند.