منابع اردنی از تماس تلفنی پادشاه این کشور و وزیر خارجه آمریکا خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ عبدالله دوم شاه اردن در تماس تلنفی با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تحولات منطقه را مورد رایزنی قرار داد.

در این گفتگوی تلفنی بحران سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.