کلیات طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۲۸ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به کلیات آن رای دادند. اعلام این رای در حالی است که ۱۲ رای مثبت نیز به عنوان آرای نمایندگانی که مشمول شمارش آرای دبیران هیات رییسه بودند در نظر گرفته شد

کلیات طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۲۸ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به کلیات آن رای دادند. اعلام این رای در حالی است که ۱۲ رای مثبت نیز به عنوان آرای نمایندگانی که مشمول شمارش آرای دبیران هیات رییسه بودند در نظر گرفته شد.

همچنین در ادامه جزئیات این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند. همچنین ۱۰ نفر از شمارش‌کنندگان آرای دبیران هیات رییسه به عنوان موافقین جزئیات این طرح محاسبه شدند.

با تصویب این طرح، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شده بود، برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و مدت اجرای آن اول اردیبهشت سال جاری به پایان رسید.