حسن یونس سینکی در نشست شورای مدیران معاونت امور اقتصادی وبازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر، افزود: بررسی ها نشان می دهد در شرایط کنونی ۴۸۰ هزار واحد تولیدی با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار در کشور وجود دارد که ظرفیت بسیار بالایی است و نباید این ظرفیت بزرگ اقتصادی در رویکردهای اقتصاد ملی فرعی شود.

وی با اشاره به اینکه در این حوزه دفاع از تولید کالای ایرانی ، کشف بازارهای صادراتی و حتی حل مشکلات SME ها و توسعه و رونق فعالیت آنها باید مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: کارگروهی با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در این حوزه راه اندازی شود تا مشکلات این بخش احصا شده و اقدام عملی برای حل آن انجام شود .

سینکی با تاکید بر اینکه در این بخش از ارایه برنامه های تکراری باید خودداری شود، ادامه داد: در سفر اخیر رییس جمهور به آذربایجان شرقی تصمیماتی برای حل مشکل کفش تبریز هم برای تهیه مواد اولیه و تولید و هم در حوزه صادرات گرفته شد.

معاون امور اقتصادی وبازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از سیاست های اصولی و مورد تایید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بکارگیری حداکثری از این ظرفیت بزرگ تولیدی است و در سالی که شعار آن حمایت از کالای ایرانی است اجرای برنامه هایی به منظور ارتقای کیفیت و حضور در بازارهای صادراتی ، توجه به این بخش بزرگ تولیدی بسیار اساسی است.

سینکی تصریح کرد: بهتر است ۱۰ اولویت در حوزه واحدهای تولیدی کوچک شناسایی شده و برنامه های عملی برای حل مشکلات آنها تدوین شود.