روسیا الیوم گزارش داد، کمیساریای عالی انتخابات عراق در بیانیه‌ای در پایگاه رسمی خود با اعلام این امر، تاکید کرد که به دریافت تمامی شکایات و بررسی تمامی تخلف‌ها ادامه می‌دهد.