نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور گفته که در ابتدا یک انفجار رخ داد و بعدا مهاجمان انتحاری وارد ساختمان شدند. درگیری میان پلیس و مهاجمان ادامه دارد.

ساختمان جدید وزارت کشور در جاده اصلی فرودگاه کابل، در شرق شهر قرار دارد.

این ساختمان به تازگی توسط نیروهای آمریکایی ساخته شده و برای ورود به آنجا باید از چندین ایست بازرسی گذشت.