شامگاه سه شنبه به دلیل شرایط جوی پایتخت، پروازهای برگشتی فرودگاه امام (ره) به دایورت شدن به سمت اصفهان، در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمدند.

پروازهای شماره ۳۳۱۳ ایران ایر مسیر اصفهان-تهران، ۳۲۸ مسیر بوشهر-تهران، ۷۲۸ مسیر کلن- تهران و پرواز شماره ۳۰۵۸ زاگرس مسیر تفلیس-تهران به دلیل شرایط بد جوی ساعت ۲۳:۳۰ وارد فرودگاه بهشتی اصفهان شدند.