محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ۴ روز پیش در گفت وگو با تسنیم از تخلف مالی ۱۱۵۴ میلیارد تومانی وزارت نفت خبر داد.

وزارت نفت در واکنش به این خبر، با ارسال توضیحاتی ۴ بندی به خبرگزاری تسنیم، اعلام کرد که تاکنون حکم یا ابلاغیه و یا استفساریه ای در این مورد از طرف دیوان محاسبات کشور نسبت به وزیر نفت وصول نشده است.

 

متن کامل توضیحات وزارت نفت بدین شرح است:

 

"نظر به انتشار اظهارات، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسوین عمران مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلف ۱۱۵۴ میلیارد تومانی وزارت نفت، توضیحات ذیل جهت اطلاع ایشان و تنویر افکار عمومی ارائه می شود:

 

۱. در ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ در مورد اخذ ۲۰ درصد از قیمت نفت گاز (گازوئیل) و واریز به خزانه، صراحتاً نام «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی» آمده است. این شرکت، شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است، بنابراین قانون به وزارت نفت و وزیر نفت مسئولیتی در این مورد تکلیف نکرده است.

 

۲. شرکت ملی پالایش و پخش تمام درآمد ناشی از فروش نفت گاز (گازوئیل) در سال ۱۳۹۵ را به خزانه داری کل کشور واریز کرده است و طبق آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، صراحتا با اولویت مخارج هدفمندی یارانه ها هزینه شده است.

 

3. حکم قانون ماده 70 فوق الذکر مبنی بر عوارض و تخصیص به وزارت راه، توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به مفهوم افزایش قیمت گاز (گازوئیل)، به عنوان عوارض تلقی شده و به علت افزایش نیافتن قیمت نفت گاز (گازوئیل) بلامحل تشخیص داده شده است.

 

۴. تاکنون حکم یا ابلاغیه و یا استفساریه ای در این مورد از طرف دیوان محاسبات کشور نسبت به وزیر نفت وصول نشده است، لذا بیان چنین موردی تحت عنوان صدور حکم برای مهندس زنگنه، مقرون به صحت نیست.