محسن کوهکن در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، اظهار کرد: متاسفانه در مجلس بعضا عملکرد هیات رییسه به گونه‌ای است که در آن آیین‌نامه رعایت نمی‌شود.

وی توضیح داد: طبق آیین‌نامه باید تذکرات در حین جلسه مربوط به مباحث روز و یا موضوع جلسه و یا اخطار قانونی باشد و موضوعات دیگر در پایان جلسه مطرح شود. در برخی از موارد این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی تاکید کرد که وظیفه رییس جلسه در واکنش به تذکرها، وارد دانستن یا ندانستن آن است لذا انتظار ما این است که اعضای هیات رییسه جدید به آیین‌نامه عمل کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن این تذکر، گفت که باید تذکرات در موضوعات غیرجلسه در پایان جلسه بیان شود.