میرزاده در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حادثه مدرسه غرب تهران، گفت: روز گذشته جلسه ای در کمیسیون با حضور کلیه مدیران وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. براساس توضیحات آقایان فردی ۲۶ - ۲۷ ساله که معلم این مدرسه هم نبوده ولی با این مدرسه همکاری داشته برای ۵ - ۶ دانش آموز فیلم مستهجن و غیراخلاقی پخش کرد که به محض متوجه شدن مسئولان وزارتخانه به مساله ورود کردند.

وی ادامه داد: بسته شدن این مدرسه غیرانتفاعی در دستور کار آنان قرار گرفت. حادثه بدی اتفاق افتاد اما نباید طوری رفتار شود که مردم در آستانه ثبت نام سال تحصیلی جدید نسبت به آموزش و پرورش بدبین و بیاعتماد شوند.