سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، احمد امیرآبادی، صباغیان، اکبررنجبرزاده، محمدحسین فرهنگی، سیدناصر موسوی لارگانی، سیدعلی ادیانی، محمد جمالی نوبندگانی، غلامرضا کاتب، سکینه الماسی، محمدمهدی افتخاری، سیدمهدی فرشادان، محمدعلی وکیلی، علی اصغر یوسف نژاد، عبدالکریم حسین زاده، حمیده زرآبادی، علیرضا رحیمی، زهرا ساعی، رحیم زارع، عبدالحمید خدری، زهرا سعیدی و نبی هزار جریبی به عنوان نامزد دبیری هیات رئیسه به صحن مجلس معرفی شدند تا از بین آنها ۶ نفر انتخاب شوند.