انتخابات هیات رئیسه مجلس بر سر کرسی نایب رئیسی مجلس به پایان رسید. در رقابت بین مسعود پزشکیان، علی مطهری، عبدالرضا مصری و هادی قوامی در نهایت   پزشکیان   با ۱۵۷ رای  و  مطهری با ۱۴۳ رای   موفق به کسب اکثریت آرا شده و به عنوان نواب رئیس اول و دوم برای سال سوم مجلس دهم انتخاب شدند.

همچنین عبدالرضا مصری ۱۳۴ رأی و هادی قوامی ۸۱ رأی به خود اختصاص دادند.

 

مقایسه آرای مطهری و پزشکیان برای نواب رئیسی