انتخابات هیات رئیسه مجلس دهم برای سال سوم بر سر کرسی نواب رئیسی مجلس درحال برگزاری است.

در این دور از رقابت مسعود پزشکیان، علی مطهری از طرف فراکسیون امید، عبدالرضا مصری و هادی قوامی از طرف فراکسیون ولایی و مستقلین بر سر دو کرسی نایب رئیسی مجلس رقابت خواهند کرد.

آنگونه که ایلنا گزارش داده است، به دلیل اتفاقات انتخابات ریاست مجلس دو فراکسیون مستقلین و ولایی با یکدیگر ائتلاف کرده و هر یک تنها یکی از نامزدهای خود را برای نایب رئیسی معرفی کردند.

بر این اساس فراکسیون نمایندگان ولایی با معرفی عبدالرضا مصری کاندیدای نخست خود، از معرفی محمد دهقانی کاندیدای نفر دوم انصراف داد و فراکسیون مستقلین ولایی بالعکس هادی قوامی کاندیدای دوم خود را معرفی کرد و از معرفی عزت الله یوسفیان ملا کاندیدای نخست خود برای کرسی نواب رئیس انصراف داد.