پس از ۲ دوره ای شدن انتخابات مربوط به ریاست مجلس، حاجی بابایی از رقابت انصراف داد و ادامه رقابت بین لاریجانی وعارف در حال برگزاری است.

برخی نمایندگان اعتراض داشتند که انصراف حاجی بابایی خلاف آیین نامه است اما رئیس مجلس گفت که این اقدام خلاف آیین نامه نیست.