به نظر مسئله تغییر قیمت بازیکنان در فوتبال ایران هم رایج شده است. همانطور که در فوتبال اروپا انتقال ۲۲۲ میلیون یورویی نیمار به پاری سن ژرمن تعادل بازار را جا به جا کرد. حالا انگار این موضوع در لیگ برتر ایران هم وجود دارد. به طوریکه یکی، دو قراداد هنگفت باعث شده اند بازیکنان شرایط جدیدی برای باشگاه ها بگذارند. این نکته ای بود که سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن در مصاحبه روز گذشته خودش به آن اشاره کرد. به طوریکه حتی بازیکن لیگ یکی پولی نزدیک به دو میلیارد از باشگاه طلب کرده. این اتفاق در عین اینکه قابل توجه است، نمی تواند قابل هضم باشد. چراکه اگر روند بازار نقل و انتقالاتی ایران تا این حد نوسان داشته باشد، کار باشگاه ها در آینده بسیار سخت خواهد بود.