این مراسم به دعوت محسن رهامی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و استاد دانشگاه امشب در باشگاه اساتید دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر اساتید دانشگاه چهره هایی همچون محمدرضا عارف، رسول منتجب نیا، حسن رسولی، محمد سالاری، نجفقلی حبیبی، علی محمد حاضری، احمد حکیمی پور، علی شکوری راد، سعید شریعتی، محمدرضا راه چمنی، علی صوفی، ابوالفصل شکوری، احمد مازنی و چند تن از دیگر نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.