صدر اعظم آلمان در نشست «راهکار‌های جهانی» گفت تا زمانی که ایران به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کند مصمم هستیم که به توافق هسته ای پایبند بمانیم.

 مرکل در این نشست افزود: تقاضای آلمان برای برخورداری از یک کرسی غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل دلیلی است بر پایبندی به نظم جهانی و برای نشان دادن این امر حاضریم مسئولیت بپذیریم.

او گفت: به همین علت ما به همراهی شرکای خود به دنبال یافتن راه حلی سیاسی برای مسئله سوریه ایم و در زمینه توافق هسته‌ای نیز تا زمانی که ایران به تعهدات خود عمل کند مصمم هستیم که به آن پایبند بمانیم.