«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه بریتانیا امروز-سه‌شنبه- برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را خواستار شد.

جانسون تاکید کرد این درخواست را برای تغییر قوانین سازمان منع تسلیحات شیمیایی و محکم‌تر و جدی‌تر شدن‌ آنها، مطرح کرده است.

وزیر امور خارجه بریتانیا گفت: «جهان با تشکیل سازمان منع تسلیحات شیمیایی در سال ۱۹۹۷، برای غیرقانونی خواندن سلاح‌های شیمیایی، عدم ساخت و انبار کردن آنها گردهم آمد.»