پس از تغییر و تحولات انجام شده در مالکیت باشگاه تراکتورسازی، رضا مهاجری به عنوان مدیر تیم‌های این باشگاه انتخاب شد.

قرار است مهاجری فقط به عملکرد فنی تیم‌های تراکتورسازی در رده‌های سنی مختلف نظارت کند و بحث حضور در کادر فنی مطرح نیست.