ازدحام جمعیت در مراسم یادبود ناصر ملک‌مطیعی به اندازه‌ای بود که خیابان ایثار توسط ماموران پلیس بسته شده بود. همچنین تعدادی از هنرمندان مانند محمدعلی کشاورز و چند نفر دیگر از هنرمندان دچار مشکلات تنفسی شدند.

 

 
امیر علی ملک مطیعی
امیر علی ملک مطیعی
محمد سریر
محمد سریر
رضا عطاران ، مجید صالحی
رضا عطاران ، مجید صالحی
مسعود کیمیایی
مسعود کیمیایی
سالار عقیلی
سالار عقیلی
منوچهر اسماعیلی
منوچهر اسماعیلی
محمد علی کشاورز
محمد علی کشاورز
پوری بنایی
پوری بنایی
همایون ارشادی
همایون ارشادی
مصطفی بادکوبه ای
مصطفی بادکوبه ای
ایرج نوذری
ایرج نوذری
عباس قادری
عباس قادری
بهرام حصیری
بهرام حصیری
حبیب اسماعیلی
حبیب اسماعیلی
علی قربانزاده
علی قربانزاده
صفدر کشکولی
صفدر کشکولی
سلفی با رضا عطاران!
سلفی با رضا عطاران!
مسعود کیمیایی
مسعود کیمیایی
محمد متوسلانی
محمد متوسلانی
مسعود کیمیایی
مسعود کیمیایی
سعید پورصمیمی
سعید پورصمیمی
محمد علی کشاورز
محمد علی کشاورز