در این گزارش آمده است که نیروهای سوری پایگاه‌هایی در مرزها با اسرائیل خواهند داشت که این امر در ازای یک وعده از روسیه مبنی بر "عدم حضور نیروهای ایرانی و حزب الله در این منطقه" صورت می‌گیرد.