«علیرضا اصل عربی» عصر امروز- سه شنبه- در نشست خبری برگزاری همایش «بین المللی مدیریت یکپارچه دارایی در نفت و گاز در بخش ساحل و فراساحل» اضافه کرد: به حدود ۸۰ استاندارد یکپارچه بین المللی در صنعت نفت نیاز داریم.