نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه هم اکنون آغاز شده است.

قرار است اعضای این شورا در نشست مذکور درباره آخرین تحولات این کشور بحث و تبادل نظر کنند.

تا کنون چندین دور از نشست های شورای امنیت با هدف بررسی اوضاع سوریه برگزار شده است.