دستگاه‌های دولتی و امنیتی مصر تمامی آمادگی‌های لازم را برای مراسم ادای سوگند عبدالفتاح سیسی اتخاذ کرده‌اند.

به نقل از پایگاه البوابة، بر اساس قانون اساسی مصر، رئیس جمهور جدید باید پس از ادای سوگند، فعالیت خود را آغاز کند.

عبدالفتاح سیسی در مقابل اعضای مجلس در روز شنبه دوم ژوئن سوگند یاد می‌کند و در مقابل نمایندگان به سخنرانی می‌پردازد.