مصوبات این نشست به شرح زیر است:

 

۱- گزارشی در خصوص عملکرد و نتایج تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا از سوی آقای حسن بابک مدیر تیم های ملی پایه ارائه گردید.

۲- بنا به گزارش جناب آقای بابک، کشتی گیران چهار وزن ۵۱،۶۵،۷۱،۱۱۰ کیلوگرم برای ارزیابی فنی از سوی کادر فنی به مسابقات گرجستان اعزام می شوند. بنا به گزارش سرمربی تیم ملی نوجوانان در مابقی اوزان جمع بندی کلی در خصوص نفرات برتر تا حدودی صورت گرفته است.

۳- مربیان تیم ملی در مسابقات جهانی نوجوانان در کرواسی: آقایان بهروز حضرتی پور، عبدالکریم کاکاحاجی و مرتضی پاپی نیا بعنوان مربیان منتخب سرمربی و مربی تشویقی از سوی هیات کشتی استان خوزستان (بدلیل اینکه بیش از نیمی از کشتی گیران ملی پوش تیم ملی نوجوانان فرنگی خوزستانی هستند) آقای میرحسین قیطاسی.

۴- با توجه به کسب سهمیه المپیکی در دو وزن، نفرات برتر این دو وزن (۴۵ و ۹۲) برای حضور در المپیک نوجوانان ۲۰۱۸ به کمیته ملی المپیک معرفی خواهند شد.

۵- جناب آقای بابک در مورد وضعیت تیم ملی جوانان فرنگی توضیحاتی ارائه نمود. با توجه به ارزیابی کادر فنی از تورنمنت گرجستان، برای مسابقات آسیایی کلیه نفرات اول مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام خواهند شد.

۶- مسابقات قهرمانی آسیا مبنای ارزیابی کشتی گیران شرکت کننده برای مسابقات جهانی خواهد بود.

۷- مربیان تیم ملی جوانان در مسابقات آسیایی، آقایان حسن حسین زاده و  روح اله دل انگیز (معرفی از استان ) مهرداد اسفندیاری فر (مربی سازنده سال) و یک مربی سازنده به معرفی از سوی هیات محترم کشتی استان تهران خواهد بود.