اسپوتنیک نوشت، دفتر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که مقتدی صدر امروز راهی کویت می‌شود که این سفر در راستای تحکیم روابط برادرانه میان دو کشور و ملت برادر عراق و کویت صورت می‌گیرد.

فهرست "سائرون" که ریاست آن را مقتدی صدر برعهده دارد، در انتخابات پارلمانی اخیر عراق با به دست آوردن ۵۴ کرسی در پارلمان، بر سایر فهرست‌ها و ائتلاف‌های دیگر پیشتاز شد.