خبرگزاری یونایتدپرس نوشت، سورنسون متولد ۹ ژانویه ۱۸۶۸ است و در ۱۲ فوریه ۱۹۳۹ یعنی در ۷۱ سالگی دار فانی را وداع گفت. 

سورنسون در سال ۱۹۰۹ حین پژوهش در خصوص غلظت یونی برخی پروتئین ها موفق شد یک دستاورد بزرگ نیز خلق کرده و مقیاس PH را ایجاد کند . 

مقیاس pH که برای آزمایش میزان اسیدی و یا قلیایی بودن یک ماده استفاده می شود، نشان دهنده غلظت یون های هیدروژن مثبت در یک محلول است.

صفحه اصلی گوگل که تصویری از سورنسون را نشان می دهد، کاربران را به تصمیم گیری در مورد قلیایی و یا اسیدی بودن اقلام غذایی روزانه مانند گوجه فرنگی، لیمو، تخم مرغ و کلم بروکلی فرامی خواند.

n82929565-72365055

به هر ماده شیمیایی که در هنگام مخلوط شدن با ماده، هیدروژن با بار مثبت را آزاد می کند و در برخی از فلزات خورنده باشد اسیدی گفته می شود، در حالیکه قلیاها یون هایی با بار منفی به نام هیدروکسیل آزاد می کنند که از یک اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است و می تواند بعضی از مواد آلی را حل کند.

این مقیاس برای کمک به اصلاح خاک، کاهش پوسیدگی دندان و نظارت بر اسیدی بودن آب مهم است.