ابوالفضل حسن بیگی با اشاره به تذکر امروز مصطفی کواکبیان به آبستراکسیون کمیسیون امنیت ملی گفت: این تذکر خارج از دستور مطرح شد و طرح آن بداخلاقی سیاسی است، مجلس شورای اسلامی اختیار بررسی لایحه الحاق این ماده به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به کمیسیون امنیت ملی داده است و کمیسیون وظیفه دارد این طرح را بررسی کند.

حسن بیگی افزود: در جلسه کمیسیون امنیت ملی که با حضور آقای عراقچی برگزار شد متوجه شدیم جریانی در کمیسیون تلاش دارد که ظرف بیست دقیقه این لایحه را به تصویب برسد. به نظر ما این معاهده استکباری است لذا ناچار به آبستراکسیون شدیم تا از تعجیل در بررسی این لایحه جلوگیری کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان ۶ ماده و ۶ شرط برای الحاق به این کنوانسیون پیشنهاد دادند که اگر در کمیسیون به تصویب برسد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شود، موافق تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس هستیم.

وی تأکید کرد: در صورتی که ۶ شرط کمیسیون به تصویب نرسد و یا گزارشی خارج از مصوبه به صحن ارائه شود، اجازه تصویب در صحن را نخواهیم داد و جلسه تصویب این لایحه را آبستراکسیون می کنیم.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم لایحه ای استکباری است و موجب می شود همه ملت های مظلوم زیر سلطه استکبار بروند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی به دنبال عدالت است و حمایت از مستضعفین را آرمان خود قرار داده است.

حسن بیگی خاطرنشان کرد: باید تضمین داده شود در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون با شروطی که مدنظر ماست، ایران از لیست سیاه FATF خارج می شود، باید تضمین های لازم داده شود تا تجربه برجام تکرار نشود. در تجربه برجام، آمریکا از برجام خارج شد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. این در صورتی است که برای ادامه حضور ایران در برجام تضمین زیادی گرفته شده بود.

وی در تشریح ۶ شرط برای الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، گفت: یکی از شروط ما این است که ایران باید بدون قید و شرط  از لیست FATFخارج شود. این شروط به لایحه دولت الحاق شده و دولت مکلف به اجرای آن است.