مادری ۲۹ ساله در زایمان دوم خود در بیمارستان طالقانی اراک ۵ قلو به دنیا آورد.  عمل سزارین این مادر یک ساعت و ۲۰ دقیقه به طول انجامیده و وی در این زایمان صاحب ۳ فرزند پسر و ۲ دختر شد.