اسپوتنیک گزارش داد، میلوش زمان، رئیس جمهوری چک اواخر روز دوشنبه به رسانه‌های دولتی این کشور گفت: تا ۱۵ ژوئن سال جاری میلادی، من آندری بابیش، نخست وزیری کنونی جمهوری چک را به عنوان رئیس دولت منصوب می‌کنم. در روزهای آتی زمان دقیق اعلام خواهد شد.

آندری بابیش در دسامبر ۲۰۱۷ و پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی اکتبر همان سال به عنوان نخست وزیری جمهوری چک منصوب شد.

البته پارلمان جمهوری چک از تایید کابینه تک حزبی به ریاست بابیش در ژانویه سال جاری میلادی سر باز زد.

مذاکرات حزب بابیش موسوم به "اقدام شهروندان ناراضی" – به اختصار ANO – با حزب اپوزیسیون سوسیال دموکراتیک چک که سه ماه به طول انجامید به ایجاد دولتی ائتلافی با ۹۳ کرسی متشکل از ۷۸ کرسی متعلق به حزب بابیش و ۱۵ حزب برای حزب اپوزیسیون منجر شد.

۱۵ کرسی دیگر برای کمونیست‌هاست.

میلوش زمان به دنبال انتصاب مجدد بابیش در ۱۵ ژوئن است چون این روزی است که تکمیل رفراندوم حزب اپوزیسیون درباره احتمال تشکیل دولت ائتلافی با حزب بابیش می‌انجامد.

روز چهارشنبه، رئیس جمهوری چک ایده بابیش را در برگزاری انتخابات زودهنگام رد کرد.