سی ان بی سی گزارش داد، پلیس چین اعلام کرد جسد «ین جین بااو» رییس «بانک تجاری روستایی تیانجنیگ» چین در دفتر کارش در حالی که آثار بریدگی بر روی مچ دست او وجود داشت، شناسایی شد.

وی از سال ۲۰۱۷ میلادی ریاست این بانک را به عهده گرفت و پلیس نسبت به ارتکاب خودکشی مضنون است. البته مقامات «بانک تجاری روستایی تیانجنیگ» چین نسبت به اظهار نظر در اینباره خودداری کرده اند.