گفته می شود این بازیکن شرط عقد قرارداد با تیم سپاهان را دریافت نیمی از قراردادش به طور نقد قرارداده است که سپاهانی ها مخالف این گونه پرداخت به بازیکن جدید خود هستند.

تیم ذوب آهن نیز مشغول مذاکره با این بازیکن است.خبرهای رسیده حکایت از این دیدار پیشنهاد محسن مسلمان به تیم سپاهان ۲ میلیارد تومان برای یک فصل بوده است.