صبح امروز(سه شنبه) بسته ای مشکوک در مقابل درب ورودی مجلس شورای اسلامی کشف شد.

در پی پیدا شدن این بسته، با اعلام وضعیت غیرعادی از حوالی ساعت ۹ درب اصلی مجلس بسته شده و اجازه ورود به خبرنگاران و مراجعه کنندگان داده نشد.

این بسته مشکوک حوالی ساعت ۸:۳۰ در مقابل مجلس کشف شد و پس از بررسی ماموران چک و خنثی، حدود ساعت ۹:۴۵ وضعیت عادی اعلام و به خبرنگاران و مراجعان اجازه ورود به مجلس داده شد.