مقصود اسعدی سامانی اظهار داشت: این شرکت‌های هواپیمایی از گذشته تحریم بوده‌اند و حتی بعد از برجام هم تحریم‌ها علیه این شرکت‌ها رفع نشد، بنابراین اعلام اینکه این ۴ شرکت تحریم هستند، چیز جدیدی نیست.

وی با تاکید بر اینکه این ایرلاین‌ها در دوران تحریم متولد شده‌اند، ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی در ایران دوران تحریم‌های چند جانبه را پشت سر گذاشته‌اند و تحریم موضوع جدید برای این شرکت‌ها نیست. از سال ۵۸ تا کنون تحریم شامل حال صنعت هوانوردی بوده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره وضعیت ۳۱ هواپیمایی که مورد تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، گفت: احتمالا تمام سرویس‌ها و خدماتی که به این ایرلاین‌ها به صورت رسمی داده می‌شد، قطع می‌شود و برخی از کشورها اجازه نشست و برخاست به این هواپیما در فرودگاه‌های خود را نمی‌دهند.