الهام فخاری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت توجه به کودکان کار، گفت: آیا وقتی به شهر نگاه می‌کنیم کودکان و نوجوانان کارگر را می‌بینید و می‌بینیم که آنها کیسه‌های بزرگ زباله را بر شانه‌های کوچک خود حمل می‌کنند؟ این در حالیست که به موجب ماده ۳۲ قانون اجازه الحاقی دولت به کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجلس نیز هست، حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش آنها ایجاد می‌کند مضر است و بر اساس ماده ۸۳ قانون کار نیز هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و همچنین انجام کارهای سخت خطرناک و ... برای کارگر نوجوان ممنوع شده است.

وی با انتقاد از بکارگیری کودکان و نوجوانان توسط پیمانکاران شهرداری گفت: با این وجود در شهرداری زمینه‌های آشکاری وجود دارد که از کودکان در مشاغل سخت به ویژه جمع‌آوری زباله، سودجویی می‌شود.

فخاری با بیان اینکه برخی پیمانکاران شهرداری کودکان زباله گرد را به کار می‌گیرند و از آنها به عنوان نیروی کار ارزان سوء استفاده می‌کنند، گفت: این کودکان در کارگاه‌های تفکیک زباله می‌خوابند و همه می‌دانیم که آنها در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارند، چرا که گاراژهای پر از زباله، مملو از حشرات موذی و بوی ناخوشایند است که از فاصله دور هم به مشام می‌رسد و به صورت غیربهداشتی و غیرانسانی زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده تعدادی از این کودکان به بیماری‌هایی همچون هپاتیت، ایدز، حصبه، کزاز، اسهال و... مبتلا شده‌اند، گفت: بنابراین در نخستین گام برای رعایت حقوق کودکان شهرمان و اثبات پایبندی شهرداری به رویکرد اجتماعی لازم است که در سازمان مدیریت پسماند دستورالعمل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از استفاده از کودکان وضع شود.

وی افزود: انتظار داریم شهرداری به عنوان مسئول مستقیم نظارت بر پیمانکاران طرف قرارداد در مورد بکارگیری کودکان در زباله گردی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.