استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: ما لیست اسامی نمایندگان دولت سوریه در کمیته قانون اساسی را تحویل گرفته‌ایم و در این مرحله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

دفتر دی‌میستورا جزئیات دیگری در این باره نداد.

وزارت خارجه سوریه شنبه لیست اسامی خود را به سفرای روسیه و ایران در دمشق تحویل داد.