سعد حریری که مامور تشکیل کابینه جدید لبنان شده است برای رایزنی‌های پارلمانی درباره تشکیل دولتش وارد پارلمان شد. او دیدارها با روسای فراکسیون‌ها را آغاز کرده تا تصویر کاملی از دولتش به دست آورد.

 

حریری قرار است بعد از آن ماموریت تقسیم پست‌های وزارتی را آغاز کند.

 

حریری، نخست وزیر مکلف امروز به یک جمع بندی درباره آرای فراکسیون‌های پارلمانی و نمایندگان مستقل درباره تشکیل سومین کابینه‌اش که دومین کابینه او در دوره ریاست جمهوری میشل عون محسوب می‌شود می‌رسد. رایزنی‌هایی غیر الزام‌آور که یک روز طول می‌کشد.

 

دبیرخانه کل ریاست پارلمان برنامه این رایزنی‌ها در پارلمان را تعیین کرده است. این رایزنی‌ها با دیدار حریری با نبیه بری آغاز شده و پس از چهار ساعت و نیم با دیدار او با بولا یعقوبیان، از نمایندگان پارلمان پایان می‌یابند.